Learning is a treasure that will follow its owner everywhere

- Chinese Proverb

Sprawdzamy teksty o różnym poziomie skomplikowania świadcząc usługi:

Proofreading – korekta tekstu, poprawki z zakresu gramatyki, pisowni, interpunkcji oraz weryfikacja tekstu pod względem spójności merytorycznej.
oraz
Copyediting – sprawdzenie tekstu wraz z naniesieniem poprawek językowych wymagających weryfikacji tekstu pod względem stylistycznym, merytorycznym i językowym.

Oferuje usługi w zakresie proofreading/copyediting dla następujących dokumentów
- dokumenty biznesowe (np. umowy, korespondencja handlowa, cenniki, oferty, prezentacje),
- materiały reklamowe i promocyjne, foldery, ulotki, etc., oraz strony internetowe,
- listy motywacyjne i curriculum vitae,
- instrukcje obsługi,
- teksty humanistyczne i specjalistyczne,
- i inne (np.: artykuły, listy prywatne, eseje, prace dyplomowe, teksty akademickie, etc.)
- książki, publikacje
- BHP oraz tematyka inżynierii i budownictwa

Cennik netto dla strony 1800 znaków ze spacjami liczone do połowy strony.

Copyediting i Proofreading