A man who does not know a foreign language is ignorant of his own

- Johann Wolfgang von Goethe

Naszą kadrę stanowią lektorzy którymi są wykwalifikowani lektorzy oraz 'native speakerzy'. Potrafią w przystępny i zrozumiały sposób przekazać zarówno wiedzę w zakresie konkretnych dziedzin i branż oraz umiejętności pisania, czytania, a co najważniejsze rozmowy w języku angielskim. Ponieważ cechą nieodłącznie związaną z efektami nauczania języków obcych jest także osobowość trenera, zespół trenerów językowych CONVERSE stanowią osoby pogodne, energiczne oraz zaangażowane, posiadające doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla firm.

Druga grupę tworzą tłumacze, którzy oprócz doskonałej znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia w tłumaczeniu w danej branży, reprezentują wysoki poziom posługiwania się językiem polskim, który jest jednym z gwarantów zapewnienia poprawnej komunikacji w aspekcie zarówno językowym, jak i kulturowym.

Kadra