To have another language is to posses a second soul

- Charlemagne

Zapewniając pełną dyskrecję i poufność informacji oferujemy Państwu możliwość skorzystania z pomocy w redakcji, tłumaczeniu, redagowaniu bieżącej korespondencji anglojęzycznej. Proponujemy Państwu kontakt z nami w formie elektronicznej np. email, Skype lub osobiście.

Prowadzenie korespondencji w języku angielskim