If you can change your mind, you can change the world.

- Joey Reimer Creativity Guru

1. FORMA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Zajęcia indywidualne (typu “one-to-one”) na terenie siedziby Klienta lub w naszej siedzibie:

 • z native speakerami
 • z wykwalifikowanymi lektorami

Korzyści płynące z tej formy organizacji zajęć:

 • program szkolenia „szyty na miarę” (tailor-made approach) - wnikliwie przyjrzymy się Państwa predyspozycjom oraz potrzebom i na tej podstawie opracujemy szczegółowy program szkolenia
 • elastyczność - możliwość zaplanowania zajęć z tygodniowym wyprzedzeniem, możliwość elastycznego podejścia do ustalonego programu oraz tempa nauki
 • oszczędność czasu - lektor przyjedzie do Państwa biura

Zajęcia grupowe na terenie siedziby klienta (liczebność grupy 2-8 osób).

Korzyści płynące ze szkoleń w małych grupach:

 • praca w małym zespole pozwala na optymalne wykorzystanie metody komunikacyjnej, np. pracy w parach, grupach, symulacji, studiach przypadków (chase studiem)
 • równomierny rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na mówienie oraz opanowanie słownictwa niezbędnego do skutecznego porozumiewania się w wybranych sytuacjach zawodowych
 • program szkolenia opracowany jest w oparciu o zakres słownictwa istotny
 • w wykonywanej pracy i porozumiewania się w wybranych sytuacjach zawodowych, np. terminologia w finansach i księgowości, marketingu i sprzedaży, zarządzaniu
 • wybór szkolonych umiejętności komunikacyjnych uzależniony jest od sytuacji, w których pracownicy posługują się językiem angielskim, np. obsługa klienta lub opisywanie procesów technologicznych.

2. RODZAJE SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH

Szkolenia z języka specjalistycznego oraz specjalistyczne warsztaty umiejętności językowych

Przykładowe szkolenia języka specjalistycznego

 • Angielski w sprzedaży i marketingu ( English in Sales & Marketing)
 • Angielski w HR (English for HR Management)
 • Angielski w finansach (English in Finance)
 • Angielski w ubezpieczeniach (English in Insurance)
 • Angielski dla prawników (Legal English)
 • Angielski w zarządzaniu produkcją (English for Production Management)

Jesteśmy otwarci na propozycję, dlatego chętnie porozmawiamy o możliwości opracowania nowego szkolenia z zakresu słownictwa potrzebnego w Państwa firmie.

Specjalistyczne warsztaty umiejętności językowych

 • Prezentowanie w j. angielskim (Presentations)
 • Udane negocjacje w j. angielskim (Negotiations)
 • Zebrania i dyskusje w j. angielskim (Meetings)
 • Techniki pisania w j. angielskim (Business Correspondence)
 • Sytuacje towarzyskie w biznesie w j. angielskim (Socialising)
 • Angielski w rozmowach telefonicznych (Telephoning)
 • Angielski w podróżach ( English for Travel)
 • Obsługa klienta w j. angielskim (customer service)
 • Sztuka uprzejmej komunikacji (being indirect and polite)

3. KURSY ZAGRANICZNE

Planując rozwój umiejętności językowych rekomendujemy udział w szkoleniach w renomowanych ośrodkach w Wielkiej Brytanii specjalizujących się w szkoleniach wyłącznie osób dorosłych używających języka angielskiego w pracy zawodowej.

Korzyści:

 • atrakcyjne uzupełnienie szkoleń i kursów językowych w Polsce
 • kontakt z żywym językiem
 • poznanie kultury brytyjskiej
 • wzrost motywacji do dalszej nauki
 • kontakty z ludźmi biznesu, menedżerami z różnych krajów.
Szkolenia