It's all to do with the training: you can do a lot if you're properly trained.

- Elizabeth II, Queen of Great Britain and Northern Ireland

Do realizacji zleceń tłumacze dobierani są zgodnie z doświadczeniem terminologicznym, ściśle pod kątem tematyki zleconego przez Klienta tłumaczenia. W przypadku stałej obsługi firm są to osoby znające specyfikę i terminologię danej organizacji.

Oferujemy tłumaczenia z następujących dziedzin:

  • Teksty ekonomiczne
  • Reklama i marketing
  • Tłumaczenia stron WWW
  • Teksty naukowe
  • Informatyka
  • Artykuły prasowe
  • Instrukcje, projekty i informatory
  • Teksty medyczne
  • Teksty prawnicze
  • Instrukcje obsługi

Istnieje także możliwość korekty przetłumaczonych tekstów przez native speakerów.

Tłumaczenia